HABERLER

SADECE TAŞIMACILIK FAALİYETİ YÜRÜTEN İŞLETMELER

01.01.2018

Bilindiği üzere Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 2 kapsamında ‘’Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile miktarına bakılmaksızın taşıma kategorisi sıfır (0) madde ile iştigal eden işletmeler, 01/01/2018 tarihi itibari ile sadece T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlardan ‘’Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’’ hizmeti alması ya da tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi gerekmektedir. ’’ PEKİ AMA SADECE TAŞIMACILIK FAALİYETİ YÜRÜTEN İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR? Sadece taşımacılık faaliyeti yürüten işletmelerin ‘’Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’’ almaları gerekiyor mu? Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in ikinci bölüm 5.madde 1. Fıkrasına göre, ‘’ MADDE 5-(1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.’’ Burada sadece taşımacılık faaliyeti yürüten işletmeler ile ilgili zorunluluktan bahsedilmemektedir. Fakat burada, sadece taşımacılık faaliyeti yürüten işletmelerin bu konudan muaf olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Zira yazımızın devamını okuduğunuzda kapsam yükümlülüğünün ne tarafında olduğunuzu daha iyi anlamış olacaksınız. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliğ’ in 2. Maddesi 1. Fıkrası a) bendine göre, ‘’a)Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeler’’ bu tebliğ kapsamındadır denmektedir. Burada sadece taşımacılık faaliyeti yürüten toplam araç kapasitesinin 50 ton ve üzeri olan işletmelerin ‘’Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’’ istihdamı zorunluluğundan bahsedilmektedir. SONUÇ Sadece taşımacılık faaliyeti yürüten işletmelerin, ‘’Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’’ alma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak mevcut taşıma yetki belgesi (K1,K2,R1,R2 vs.) ile tehlikeli madde taşımacılığı yürüten işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğe göre en az bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeli ya da bu hususta T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş TMGD-K’ lar dan danışmanlık hizmeti almaları gerekmektedir.

ÜLKER ANADOLU ULUSLARARASI DANIŞMANLIK
asıl faaliyet alanı ADR, IMDG VE RID ve diğer taşıma modları ile ulusal-uluslararası mevzuatlara göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık hizmeti sunmaktır.

İLETİŞİM

Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Dumankaya Miks Sitesi No:48 B2 Blok D98 Küçükçekmece / İstanbul TELEFON: +90 212 803 42 02 E-POSTA: postmaster@anadolutmgd.com
TEKLİF AL