HİZMETLERİMİZ

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ

Tehlikeli madde faaliyet belgesi nedir?

Tehlikeli maddeler ile gerek karayolu gerek demiryolu taşımacılığı sürecinde yer alan tüm tarafların (gönderen, alıcı vs) faaliyetini gerçekleştirmek için almak zorunda oldukları yetki belgesidir.

Karayolu taşimaciliği sürecinde yer alan işletmeler;

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge (15341 sayılı, 10.04.2014 tarihli resmi gazete) tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre;

"Madde 5 (1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar."

hükmü ile aynı maddenin ikinci fıkrası "Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar."

Demiryolu taşimaciliği sürecinde yer alan işletmeler;

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi 1. Fıkrasına göre;

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi/işletmecisi, demiryolu altyapı işletmecisi, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak tehlikeli madde faaliyet belgesi almaları zorunludur. İbaresi geçmektedir.

Bu bağlamda tehlikeli maddelerin karayolu ve demiryolu taşımacılığı sürecinde yer alan işletmeler yönergelerdeki hususları dikkate alarak işletmenin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne başvurmalı ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalıdırlar.

Denizyolu ile taşimacilik sürecine yönelik;

Karayolu ve Demiryolu tarafları için hal böyle iken kıyı tesislerinin Kıyı Tesislerinin "Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" gereği;

Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin anılan yüklerin elleçlenme ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan "Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi" almaları ve geçerli durumda bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtilmektedir.

ÜLKER ANADOLU ULUSLARARASI DANIŞMANLIK olarak saha tecrübesine sahip uzman kadromuz ile Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi alınmasına ilişkin, başvuru sürecine dair dosyanın hazırlanması ve işletme sahasının yönetmelik şartlarını sağlanmasına dair iş ve işlemler için sizlere destek oluyoruz.

Teklif almak için iletişim sayfamızdan form doldurabilirsiniz.

ÜLKER ANADOLU ULUSLARARASI DANIŞMANLIK
asıl faaliyet alanı ADR, IMDG VE RID ve diğer taşıma modları ile ulusal-uluslararası mevzuatlara göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık hizmeti sunmaktır.

İLETİŞİM

Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Dumankaya Miks Sitesi No:48 B2 Blok D98 Küçükçekmece / İstanbul TELEFON: +90 212 803 42 02 E-POSTA: postmaster@anadolutmgd.com
TEKLİF AL